Bernie the Dolphin 2 (2019)
Your Vote:
Be the first to rate.
5.6 IMDB Rating 2 Views

Bernie the Dolphin 2 (2019)

Bernie the Dolphin 2 (2019)
เรื่องย่อ: เด็ก ๆ ตื่นเต้นที่เบอร์นีกลับมาแล้ว แต่วินสตันศัตรูเก่าของพวกเขาก็เช่นกันที่กำลังจะลักพาตัวโลมาที่มีความสามารถ เควินและฮอลลีต้องช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกสาดน้ำก่อนที่จะสายเกินไป


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.