Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย EP1-EP24 [จบ]
Your Vote:
Be the first to rate.
42 Views

Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Fortune Writer (2024) ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย
เรื่องย่อ ธิดาจวนเสนาบดีซูอวิ๋นฉี่ค้นพบโดยบังเอิญว่าตนเองเป็น “ตัวประกอบ” ใน “คัมภีร์ชะตา” อีกทั้งยังถูกบันทึกอยู่ใน “คัมภีร์ชะตา” ไม่อาจแก้ไขได้ นางเผชิญหน้ากับโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรม ซูอวิ๋นฉี่เลือกที่จะต่อต้านมัน นางจะใช้ประโยชน์จาก “คัมภีร์ชะตา” พลิกฟ้าเปลี่ยนชะตา แสวงหาตัวเองที่แท้จริง เก็บเกี่ยวความรักที่จริงใจ
  • Comments
  • Details