Gray Matter (2023)
Your Vote:
Be the first to rate.
2 Views

Gray Matter (2023)

Gray Matter (2023)
เรื่องย่อ : ออโรร่ารู้จักมาตลอดชีวิตจากแม่ของเธอว่าความสามารถเหนือมนุษย์ที่พวกเขาทำให้พวกเขาเป็นอันตราย ตอนนี้ ออโรร่าจะค้นพบว่าแม่ของเธอกำลังพูดความจริงในคืนแห่งโชคชะตาและอันตรายหรือไม่

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.