Hemisphere (2023) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.
2 Views

Hemisphere (2023) By 1XBET

Hemisphere (2023) By 1XBET
นักบินแซนดร้า รามิเรซเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อตรวจสอบด่านเหมืองแร่ร้างใกล้ดาวพุธ เพียงเพื่อจะค้นพบลูกเรือเพียงคนเดียวที่ซ่อนตัวอยู่ เธอได้รู้ว่ากลุ่มนักจี้ที่โหดเหี้ยมจะกลับมาในไม่ช้าเพื่อเสร็จสิ้นสิ่งที่พวกเขาเริ่มต้นไว้


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.