Operation Black Ops (2023) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.
44 Views

Operation Black Ops (2023) By 1XBET

Operation Black Ops (2023) By 1XBET
ทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งได้รับการว่าจ้างให้โค่นล้มฐานที่มั่นของนีโอนาซีที่ตั้งอยู่ลึกใจกลางเท็กซัส เพียงเพื่อจะพบว่าพวกเขากำลังปกป้องรหัสนิวเคลียร์ที่อาจจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สาม


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.