Rooting for Roona (2020) เพื่อรูน่า
Your Vote:
Be the first to rate.
7.8 IMDB Rating 140 Views

Rooting for Roona (2020) เพื่อรูน่า

Rooting for Roona (2020) เพื่อรูน่า
เรื่องย่อ : ณ ชนบทของอินเดีย เด็กผู้มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำจะได้รับโอกาสเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตในสารคดีย้อนรอยเส้นทางการรักษานี้

  • Comments
  • Details