The Divine Move 2: The Wrathful (2019)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.4 IMDB Rating 190 Views

The Divine Move 2: The Wrathful (2019)

()
The Divine Move 2: The Wrathful (2019)
เรื่องย่อ: ในช่วงปี 1990 เมื่อไข้การพนันโกระบาดในเกาหลีกุ้ยซูสูญเสียทุกอย่างเพราะพ่อของเขาเล่นการพนันอย่างหมกมุ่นจนไม่เหลืออะไร Gui-su ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกได้พบกับครูที่ปรึกษาและ Go ครู Il-do และต้องผ่านการฝึกฝนที่โหดร้ายเพื่อเป็นปรมาจารย์ของ Go เขาออกเดินทางเพื่อแก้แค้นโลกที่ทำลายชีวิตของเขา แต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่าตัวเองถูกไล่ล่าโดยคนนอกรีตที่ไม่รู้จักตามล่าความอาฆาตแค้นของตัวเอง

  • Comments
  • Details
  • Details