The Elephant Whisperers (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.
1 Views

The Elephant Whisperers (2022)

The Elephant Whisperers (2022)
เรื่องย่อ : The Elephant Whisperers ติดตามคู่รักพื้นเมืองที่ตกหลุมรัก Raghu ช้างกำพร้าที่ถูกปล่อยให้อยู่ในความดูแล และทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ช้างอยู่รอด ภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นให้เห็นถึงความงามของพื้นที่ป่าในอินเดียตอนใต้ ตลอดจนผู้คนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.