The Oath (2023) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.
5 Views

The Oath (2023) By 1XBET

The Oath (2023) By 1XBET
400 A.D. ในช่วงเวลาที่ถูกลืมเลือนของอเมริกาโบราณ ผู้ลี้ภัยชาวฮีบรูเพียงคนเดียวจะต้องรักษาประวัติศาสตร์ของประเทศที่ล่มสลายของเขาในขณะที่ถูกตามล่าโดยเผด็จการที่โหดเหี้ยม แต่การช่วยเหลือนายหญิงที่ถูกทารุณกรรมของกษัตริย์สามารถปลุกอดีตของนักรบให้ตื่นขึ้นได้


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.