The Prosecutor and His Cases (2024) สือจวิ้นเฟิงยอดอัยการ ซับไทย EP1-EP12 [จบ]
Your Vote:
Be the first to rate.
25 Views

The Prosecutor and His Cases (2024) สือจวิ้นเฟิงยอดอัยการ ซับไทย EP1-EP12 [จบ]

The Prosecutor and His Cases (2024) สือจวิ้นเฟิงยอดอัยการ ซับไทย
เรื่องย่อ อัยการสือจวิ้นเฟิงและผู้ช่วยเฉินเสวี่ยถูกลดขั้นลงไปอยู่ระดับท้องถิ่น จากการทำคดีให้ธุรกิจเครื่องดื่มใส่ยาเสพติดถูกลงโทษ ให้พวกผู้หญิงไม่ถูกแอบมอง ให้ตุลาการฉ้อฉลต้องรับโทษ ให้นักเรียนไม่ต้องมัวเมาไปกับห้องปริศนาที่น่ากลัว ช่วยเหลือลูกความที่หย่าร้างไม่สำเร็จได้สร้างครอบครัว
  • Comments
  • Details