Transit 17 (2019)
Your Vote:
Be the first to rate.
3.1 IMDB Rating 1 Views

Transit 17 (2019)

Transit 17 (2019)
เรื่องย่อ: ปี 2026 - ยุโรปได้รับความเสียหายจากไวรัสที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่กลายเป็นซอมบี้ แต่ก็มีบางคนที่ยังมีความหวังว่าจะสามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้อีกครั้งพวกเขาคือ The Resistance


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.