Upside-Down Magic (2020)
Your Vote:
Be the first to rate.
4.7 IMDB Rating 153 Views

Upside-Down Magic (2020)

()
Upside-Down Magic (2020)
เรื่องย่อ: Nory และเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ Reina เข้าสู่ Sage Academy for Magical Studies ซึ่งพลังที่ไม่ธรรมดาของ Nory จะทำให้เธออยู่ในชั้นเรียนสำหรับผู้ที่มีเวทมนตร์ว่องไวหรือ "กลับหัว" Nory ไม่สะทกสะท้านเพื่อพิสูจน์ว่าเวทย์มนตร์กลับหัวนั้นทรงพลังพอ ๆ กับการเล่นตะแคงขวา


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.